Qi Gong - Silke Tai-ChiFå teksten læst
op Få teksten læst op

Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse  Vis indhold med mellem skriftstørrelse  Vis indhold med stor skriftstørrelse  Vis indhold med større skriftstørrelse

Foredrag Debat


Det er muligt at få en gratis debat gennem oplysningsforbundene. 

Skolerne/foreningerne er blevet bedt om at deres debatøre kender reglerne. Indhold skal rette sig mod brede målgrupper og være af interesse for fælledskabet. Ses i en bredere samfunds betonet og helhedsorienteret ramme samt være væsentlige og debatskabende, så de kan gøres til samtale stof mellem mennesker. Foreninger skal afsætte 10% til debatskabende aktivitet. Det er ikke en betingelse, at der knyttes deltagerbetaling til aktiviteter med tilskud fra denne pulje. Der er adgang for alle.

Min opgave er at fortælle om sundhed, gennem de øvelser jeg arbejder med. Jeg kan vise helbredende øvelser.  
Det syntes jeg er værd at tale om.

 

    billede fordrag billede fordrag

Jeg tilpasser foredrag og debat til dem jeg skal holde det for.

Fra uge 35 åbner sæsonen med debatter om sundhed.

Der har været debat i: Nabo- Østerbro, Folkets Hus, Hal C, Rymarksvænge pensionistklub, og Valby Hallen.
Der mangler en. 

Torsdag den 10. oktober kl.10 i Rymargsvænge Pensionistcenter. Rymarksvej 121.  

Flere centre har storskærm, debatten bliver understøttet af et presentations program med billeder og tekst.
Jeg viser klip af de gamle sundhedsprofeter.  

 

Debatterne er gratis gennem Kursusringen.
Alle er velkomne. Der bliver sørget godt for gæsterne. 
Der bliver annonceret der hvor debatten holdes.
Der bliver også reklameret på facebook, samt www.kursusringen.dk 
Der bliver uddelt flyer og annonceret lokalt.

Nogen vælger foredrag.
Her aftaler vi hvor lang tid der må bruges. Firmaer har deres prissætning.
De vælger emne. Det er altid en lukket kreds, de vil hører om stress håndtereng. Meditations teknik.

Meditation er populert. En meditationslærer får folk i meditation, så de ved hvad meditation er. Hvis de vil.    

Viggo Vikkelsø
Debattør og foredragsholder.
www.kinesiskgymnastik.dk
21497628

 

www.kinesiskgymnastik.dk | Viggo Vikkelsøs Hjemmeside | Silke, Tai-chi, Qigong, mediation | +45 21 49 76 28 | viggocom@hotmail.com