Qi Gong - Silke Tai-ChiFå teksten læst
op Få teksten læst op

Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse  Vis indhold med mellem skriftstørrelse  Vis indhold med stor skriftstørrelse  Vis indhold med større skriftstørrelse

Foredrag Debat


Det er muligt at få en gratis debat gennem oplysningsforbundene. Nu hedder de foreninger.

Skolerne/foreningerne er blevet pålagt at gør meget ud af at debattørene kender regelsættet.
Indhold skal rette sig mod brede målgrupper og være af interesse for fælledskabet. Ses i en bredere samfunds betonet og helhedsorienteret ramme samt være væsentlige og debatskabende, så de kan gøres til samtale stof mellem mennesker.
Foreninger skal afsætte 10% af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktivitet. Det er ikke en betingelse, at der knyttes deltagerbetaling til aktiviteter med tilskud fra denne pulje. Der er adgang for alle. Jeg har skrevet af fra D.O.F. Dansk Oplysnings Forbunds kørerbog for debatter, der kan hentes på deres hjemmeside.

Min opgave er at fortælle om sundhed, gennem de øvelser jeg arbejder med. Jeg har så meget erfaring at jeg kan vise hvordan en gymnastikøvelse ser ud når den udsættes for et 1000 årigt behandlings system der vinder indpas i Danmark.
Det syntes jeg er værd at tale om.

 

    billede fordrag billede fordrag

Jeg tilpasser foredrag og debat til dem jeg skal holde det for.

Uge 35 åbner sæsonen med debatter om sundhed.

Mandag den 27. august kl.13 i Rosenborgcenteret Indre By. Rosengade 2
Tirsdag den 28. august kl. 12 i Pavillionen i Stengade på Nørrebro.
Onsdag den 29. august kl. 12 i Hal C på Holmen.Arsenalvej 4
Torsdag den 23. august kl. 13 i Baunehøj Idrætsanlæg på Enghavevej 90
Torsdag den 30. august kl. 14 Vibenshave Nyborggade 9 Østerbro

Fra 2019 vil jeg også lave 5 debatter i uge 6

Flere centre har storskærm, debatten bliver understøttet af billeder og tekst.
Jeg viser klip fra de gamle idræts lærere.

 

Det er gratis.
Alle er velkomne. Der bliver sørget godt for gæsterne. 
Der bliver annonceret i aktivitetscenterets egne kanaler.
Der bliver også lagt reklame ud offentligt via facebook, samt www.kursusringen.dk 
Der bliver uddelt flyer og annonceret lokalt.

Nogen vil selv betale, selv bestemme rammerne. De vil ikke have offentligheden med. De er ikke interresseret i debat, de vil have et foredrag. De vil selv bestemme hvad jeg skal vise og tale om. Meditation er oppe i tiden, en erfarne lærere kan noget der ikke er bredt kendt. Nogen vil kalde det hemmeligt viden, eller mystik. For dem der ikke tidligere har været søgende er det ny viden. Interessen for spirituel træning vokser. På et foredrag giver jeg hvad jeg kan, der indgår meditation. Tilbagemeldingerne er altid gode. Folk kan mærke den transmission jeg har talt om.

www.kinesiskgymnastik.dk | Viggo Vikkelsøs Hjemmeside | Silke, Tai-chi, Qigong, mediation | +45 21 49 76 28 | viggocom@hotmail.com